Luisa, o adolescenta de saptesprezece ani, se trezeste pe un pat de spital, dupa o coma î-ndelungata. Î-nsotita de Jurnal - confident si prieten, totodata -, tâ-nara î-si proiecteaza o calatorie reminiscenta prin universuri aparent disjuncte, construind un tablou haotic, fragmentar, unde aduna atacurile de panica, relatia tensionata din trecutul parintilor ei, bisexualitatea, fobia pentru apa sarata, amestecul de substante interzise î-n doze nerecomandate, iubirea pentru Sorin, legaturi esuate, î-mpreuna cu dorinta de a scrie si necesitatea cunoasterii de sine.Dar existAoare un capA t al drumului?"Pe Ana am cunoscut-o la cursul meu de scriere creativA . E o cititoare pasionatAE i o cA utA toare î-ndâ-rjitA , calitA E i pentru un scriitor de cursAlungA . Scrisul ei este o combinaE ie puternicAde sensibilitate acidA , spirit de observaE ie E i abisalitate. De aici un roman neastâ-mpA rat, fractal, nevrotic. Recomand." (Dan Lungu)"Ana SA ndulescu are o literaturAcausticA , sincerAE i î-n cA utarea locului personal î-n acest amalgam de tipuri literare contemporane. Asta pentru cAscrierile ei par câ-nd fragmente de jurnal, câ-nd fragmente lirice, câ-nd, pur AYi simplu, fragmente ficE ionale E i meditative, energetic-electrice, chiar narcotice. Cert este cAtâ-nA ra prozatoare transformAlimbajul E i starea de chat î-n atitudine literarA . Frazele ei sunt ca niE te fulgere î-n plinAnoapte, te E in mereu î-n suspans, te obligAsAai î-ncredere cAla capA tul vijeliei literare personajele vor construi un singur punct geografic, viaE a atâ-t de rapidA . Cred cu toatAconvingerea cAAna SA ndulescu e unul din pariurile câ-E tigate ale noii generaE ii de prozatori." (Paul Gorban)"Î-ndrA zneE , captivant, feminin, trepidant, nuanE at E i intens, condeiul Anei SA ndulescu din Anamneza te face sAvrei sAdescoperi din nou literatura româ-nA . Nici nu vor trece bine câ-teva pagini, câ-nd î-E i vei da seama cAnu te mai poE i dezlipi de naraE iunea confesivAatâ-t de divers coloratA . AtenE ie, asta e o carte de care s-ar putea sAte î-ndrA gosteE ti!" (Cristina Nemerovschi)