Krajem 1990-ih desilo se da je podzemlje svuda oko nas.Prema procenama kriminologa i drugih eksperata za nezakonita poslovanja 21. vek će biti era kriminala. Te procene su toliko pesimističke da se predviđa da će kriminalci, zavladati svetom, ako ih države u tome ne spreče. Procenjuje se da danas realni svet organizovanog kriminala vredi godišnje skoro bilion dolara.Mafija je još na kraju 20. veka bila jedna, globalna i interkontinentalna sila.Nije zato nimalo slučajno da u vreme Novog svetskog političkog poretka dobijemo i Novi svetski kriminalni poredak.